הצפרדע של קונג הוא צעצוע משיכה אינטראקטיבי שכלבים אוהבים .לכל אורך הצעצוע יש חבלים קשורים בפנים הנמשכים ויוצרים ידיות משיכה בשני הקצוות.


55 
  • משלוח: