כלוב לתוכים קטנים ובינוניים תחתית נשלפת ומאובזר - FOP