מנהרה בינונית מקרטון+צמר קינון למכרסמים - Living World