מנהרה גדולה מקרטון+צמר קינון למכרסמים - Living World