ERA ארה הוא מזון כלבים המבטיח תזונה טבעית המבוססת על העקרונות הבאים:מכיל בשר טרי שהוא הרכיב העיקרי בארה ולכן מבטיח חלבון איכותי ונעכלות מצוינת,ארה מכיל רכיבים פונקציונליים המבטיחים בריאות ואיכות חיים.